Friday, April 2, 2010

Ganatantrik Nepal : Republican Nepal


संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा पछी काठमाडौँमा नागरिक समाजको स्वागत र्याली  
No comments: